Köpa Melatonin receptfritt

Melatonin

2 mg, 3 mg (kapsel; retard tablett; tablett)

Online-tjänster

Vad är melatonin?

Melatonin är ett hormon som ansvarar för att reglera sömn- och vakenhetscykeln. Det produceras främst av epifysen, en liten endokrin körtel som ligger mitt emellan de två hjärnhalvorna. Melatonin fungerar som en synkronisator mellan biologiska processer och dygnsrytmer, och påverkar därmed ett stort antal beteendemässiga, fysiska och mentala förändringar som sker hos en person under hela dagen. 

Om kroppen producerar otillräckliga mängder av hormonet är det möjligt att kompensera för underskottet genom att ta syntetiskt melatonin. Det ordineras för att behandla kortvariga sömnproblem hos vuxna och barn, ökad ångest och jetlag – dygnsrytmstörningar i samband med tidszonsförändringar.

Köp i Sverige

I Sverige kan melatonin köpas på ett vanligt apoteksombud eller nätapotek med ett recept utskrivet av en legitimerad läkare. Ett recept från en läkare krävs (särskilt för barn) för att köpa de flesta former av melatonin på grund av förekomsten av kontraindikationer och biverkningar, samt fall av missbruk (t.ex. som sportdoping). Till exempel är läkemedlet Circadin, som också innehåller melatonin, receptbelagt och används av personer över 55 år för behandling av sömnlöshet.

Receptfria former av melatonin kan dock finnas på marknaden, eftersom Läkemedelsverket har gett klartecken för detta om produkten används av personer över 18 år på flygningar för korttidsbehandling av jetlag.[1]

Viktigt: Välj säljare på ett ansvarsfullt sätt. Se till att apoteket har licens och att du erbjuds ett äkta läkemedel. Annars finns det risk för att du köper en falsk produkt.

Köpa i Finland, Danmark, Tyskland

Melatonin är godkänt för försäljning i Europeiska unionen, inklusive i Finland, Danmark och Tyskland. I de flesta länder är det receptbelagt efter individuell konsultation med en läkare, antingen offline eller online.

I Finland är receptfria former av melatonin godkända för försäljning. Du kan också köpa melatonin här med ett pappersrecept som utfärdats i EU eller Schweiz, eller med ett elektroniskt recept som utfärdats i ett EU-land som Estland, Kroatien, Portugal, Polen eller Spanien.

Utan recept?

Melatonin säljs i vissa länder utan recept. Denna regel gäller för vissa former av det syntetiska hormonet, med en lägre koncentration av den aktiva ingrediensen. Du kommer dock att behöva en läkarkonsultation för att bedöma lämpligheten av att ta melatonin.

Om det inte finns någon möjlighet och tid att besöka kliniken kan receptet erhållas online på en specialiserad onlinetjänst som hanterar försäljning och leverans av receptbelagda läkemedel. För att göra detta måste du fylla i ett litet frågeformulär och berätta för dem hur du mår. Läkaren som samarbetar med onlinetjänsten kommer att studera frågeformuläret och, om nödvändigt, skriva ut ett recept som kommer att överföras till partnerapoteksnätverket. Melatonin kommer sedan att levereras redan nästa dag.

Pris

Först och främst påverkas priset på melatonin av frisättningsformen och koncentrationen av den aktiva ingrediensen. Dessutom beror priset på region och tillverkarens prispolicy. I allmänhet är det ett billigt läkemedel och priserna är mer eller mindre desamma hos alla leverantörer, så alla i Sverige kan köpa det även utan återbetalning. Om du beställer melatonin via en onlinetjänst, observera att priset kan inkludera konsultations- och receptavgifter, vilket kan göra att den slutliga siffran verkar högre.

Högkostnadsskyddet

Ersättning för inköp av melatonin beviljas endast för behandling av sömnlöshet hos barn och ungdomar i åldern 6-17 år med diagnostiserad ADHD.[2] Ersättning kan fås om andra metoder än medicinering har varit verkningslösa.

Doseringsformer: tabletter, tugggodis, droppar

Melatonin finns i form av kapslar, droppar, plåster samt tabletter med modifierad frisättning eller tabletter med förlängd verkan.

 • Tabletter med modifierad frisättning – 2 mg, innehåller laktos.
 • Tabletter med förlängd frisättning är 1 mg och 5 mg och innehåller laktos.
 • Melatonin i kapslar – 0,5 till 5 mg.
 • Tuggtabletter med olika smaker – 5 mg.

Observera: melatoninplåster frisätter den aktiva substansen långsammare än tabletter. Enligt studier ökar[3] de också den totala sömntiden.

Dosering och användning

För att behandla nyligen inträffad (kortvarig) sömnlöshet ordineras melatonin i 1-4 veckor. I vissa fall kan behandlingstiden förlängas upp till 13 veckor.

För att behandla kortvariga sömnproblem ordineras vanligtvis melatonin 2 mg i form av långsamt frisättande tabletter 1-2 timmar före sänggåendet. I början av behandlingen kan läkaren rekommendera att man inte tar melatonin dagligen, utan bara 2-3 gånger i veckan för att bedöma behandlingens effektivitet.

Dosen av melatonin kan ökas vid behov, men gradvis. Den högsta tillåtna dosen är 10 mg per dag.

Enligt forskningsdata kan det vara tillrådligt att ta melatonin för ångest.[4] I det här fallet väljer läkaren behandlingsschemat för varje patient individuellt. 

En lång behandling med melatonin ordineras för sömnlöshet i samband med ADHD, kroniskt trötthetssyndrom och cerebral pares.

Om orsaken till sömnstörning var en förändring av tidszoner, förskriva mottagandet av en tablett 3 mg. Behandlingstid oss upp till 5 dagar. För att göra detta bör den första dosen tas vid ankomsten till destinationen, innan du går och lägger dig (mellan 20:00 och 04:00). Om sömnproblemen inte försvinner bör du upprepa administreringen och/eller öka engångsdosen till 6 mg.

Melatonin ska helst tas i samband med måltid. Tabletterna med fördröjd frisättning ska inte skäras eller bitas, utan sväljas hela.

Om du glömmer att ta melatonin i tid behöver du inte dricka en dubbel dos. Vänta bara till nästa schemalagda tid och ta standarddosen.

Melatonin för barn

Melatonin förskrivs för att behandla sömnstörningar hos barn och ungdomar, inklusive sådana som orsakas av ADHD, cerebral pares och kroniskt trötthetssyndrom.

Om melatonin förskrivs till ett barn ska korrekt administrering övervakas. Tabletterna ska inte bitas eller tuggas: detta kan påverka frisättningshastigheten för den aktiva substansen och kommer i slutändan att påverka behandlingens effektivitet. Långtidsverkande tabletter kan ”gömmas” i en liten mängd mjuk mat (t.ex. yoghurt), men ska sväljas utan att tuggas.

Om barnet kräks senast 30 minuter efter en engångsdos av melatonin, försök upprepa dosen. Om kräkningen inträffar senare behöver du inte ta läkemedlet igen. Om illamående uppstår igen, berätta för din läkare.

Studier[5] visar att melatonin hjälper barn som lider av autism och andra psykiska störningar som åtföljs av sömnstörningar att somna snabbare och sova längre.

Biverkningar

Biverkningar vid intag av melatonin är sällsynta. De vanligaste är trötthet, irritabilitet och att man känner sig sämre nästa dag. Mindre vanligt förekommande är:

 • buksmärtor
 • huvudvärk;
 • smärta i extremiteterna
 • illamående;
 • yrsel;
 • torr eller kliande hud;
 • torr mun;
 • överdriven svettning på natten;
 • konstiga drömmar.

Allvarliga biverkningar är mycket sällsynta när du tar melatonin. Kontakta din läkare omedelbart om du märker synstörningar, yrsel, uppkomsten av oprovocerade blåmärken, blödning eller blod i urinen. 

Tecken på en allvarlig allergisk reaktion inkluderar:

 • Plötslig svullnad av läppar, mun, tunga eller hals;
 • Försämrad andning och sväljning;
 • Medvetslöshet;
 • Blek hudfärg eller förändring till blått, grått;
 • Försämrad koordination av rörelser och koncentration hos barn.

Om minst ett av dessa tecken upptäcks ska läkare omedelbart uppsökas.

Kontraindikationer och försiktighetsåtgärder

Melatonin kan vara absolut eller relativt kontraindicerat i fall av:

 • allvarligt nedsatt njurfunktion;
 • leverinsufficiens;
 • autoimmuna sjukdomar;
 • överkänslighet mot något av innehållsämnena.

Du bör inte kombinera melatonin med andra läkemedel mot sömnlöshet, inklusive växtbaserade läkemedel. 

Informera din läkare om du tar antidepressiva medel, bensodiazepiner, blodtryckssänkande medel, NSAID-preparat, kombinerade p-piller och andra mediciner.

Överdosering

Överdosering kan åtföljas av:

 • förvirring;
 • dåsighet;
 • yrsel;
 • arteriell hypotension;
 • takykardi;
 • huvudvärk;
 • trötthet;
 • hypotermi.

Vanligtvis har överdosering inga långsiktiga konsekvenser för kroppen[6] (men det betyder inte att du kan testa detta själv!). Det räcker att vara under medicinsk övervakning för att kontrollera vitala funktioner.

Alkohol

Du bör inte dricka alkohol om du behandlas med melatonin. Det kan leda till sömnstörningar och svårigheter att vakna. Det är också tillrådligt att avstå från rökning under behandlingen.

Graviditet

Effekten av melatonin på en kvinnas kropp under graviditeten och på barnet har inte studerats i detalj. På grund av detta rekommenderas det inte att ta det syntetiska hormonet under hela graviditetsperioden. Om du blir gravid medan du tar melatonin, informera din läkare som kommer att avgöra om det är nödvändigt att stoppa behandlingen. 

Detsamma gäller för amning. Naturligt melatonin finns i modersmjölken och är säkert för barnet, men det finns inga exakta uppgifter om säkerheten för syntetiskt hormon. Man tror att en liten mängd inte kommer att skada barnet, men med långvarig användning kan orsaka dåsighet.

Erfarenhet av användning på barn och vuxna

Melatonins effektivitet för olika åldersgrupper har bevisats i ett flertal studier. I en av dem,[7] som omfattade 681 personer över 55 år, rapporterade mer än en tredjedel av patienterna en förbättring av symtomen. I gruppen som tog placebo sågs denna effekt hos endast 19 % av deltagarna.

Recensioner av att ta melatonin är övervägande positiva.[8] Ibland klagar patienter på biverkningar i form av huvudvärk och sömnighet nästa dag.

Alternativ (läkemedel och kosttillskott)

Som ett alternativ till melatonin kan du använda:

 • läkemedel med magnesium i sin sammansättning;
 • daridorexant (tillhandahålls ej);
 • trazodon (för närvarande inte registrerat i Sverige);
 • Zolpidem.

Läkemedel som innehåller magnesium har en lugnande effekt på kroppen. De hjälper mot mild till måttlig ångest, som kan vara en orsak till sömnlöshet.

Daridorexant är ett sömnmedel, en orexinreceptorantagonist. Jämfört med melatonin har det fler negativa recensioner på grund av oönskade biverkningar.

Trazodon är ett antidepressivt medel som ofta används för att behandla sömn- och insomningsproblem. Det hänvisar till serotoninåterupptagshämmare. Trazodon rekommenderas inte för användning under graviditet, eftersom djurförsök har visat negativa effekter på fostret.[9]

Zolpidem är en tablett för korttidsbehandling av sömnproblem hos vuxna. Det tolereras i allmänhet väl, men det finns anekdotiska rapporter om fruktansvärda mardrömmar mot bakgrund av användningen av detta läkemedel.

Glycin, tryptofan, valerianrot kan också bidra till att underlätta processen att somna.

Vanliga frågor

Halveringstiden för melatonin är 30-50 minuter. Den aktiva substansen biotransformeras i levern och utsöndras (elimineras) med urinen.

Melatonin är inte beroendeframkallande om det tas enligt läkarens rekommendation och i enlighet med instruktionerna. Om du tar läkemedlet under lång tid bör utsättning av behandlingen diskuteras med en specialist: de kommer att hjälpa till att gradvis dra sig ur behandlingen och undvika uppkomsten av sömnproblem.

Melatonin från AGB-Pharma AB, Swanson, Orifarm och andra välkända läkemedelsföretag är tillgängligt för försäljning i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och andra EU-länder.

Effekten av melatonin, som orsakar dåsighet, är kortvarig och överstiger inte 3-4 timmar. Det syntetiska hormonet är nödvändigt för att somna, men har nästan ingen effekt på sömnens kvalitet och varaktighet.

Den maximala koncentrationen av den aktiva substansen i blodet uppnås 20 minuter efter att ha tagit den, i saliv – 60 minuter. Åtgärdshastigheten kan variera med frisättningsformen.

Melatonin är inte ett viktminskningshjälpmedel. Det kan dock indirekt hjälpa till i kampen mot övervikt, eftersom det reglerar dygnsrytmen, som bestämmer intensiteten i matsmältningen i mag-tarmkanalen, immunsystemets aktivitet och produktionen av ett stort antal hormoner. Melatonin är känt för att öka kroppens känslighet för insulin,[10] så det är användbart vid typ 2-diabetes.

Källor:

 1. Hake C.-M. Melatonin finns nu receptfritt på apotek. Dagens Medicin. 19/10, 2020. Tillgång: 20/3, 2024. https://www.dagensmedicin.se/alla-nyheter/apotek/melatonin-finns-nu-receptfritt-pa-apotek/ 
 2. Melatonin AGB ingår i högkostnadsskyddet med begränsning. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 26/3, 2021. Tillgång: 20/3, 2024. https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/arkiv/2021-03-26-melatonin-agb-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning.html 
 3. Shoen S. Melatonin Patches: Do They Work? Sleep Foundation. 2021. Tillgång: 20/3, 2024. https://www.sleepfoundation.org/melatonin/melatonin-sleep-patch
 4. Madsen BK, Zetner D, Møller AM, Rosenberg J. Melatonin for preoperative and postoperative anxiety in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews. 8/12, 2020. Tillgång: 20/3, 2024. https://www.cochrane.org/CD009861/ANAESTH_melatonin-preoperative-and-postoperative-anxiety-adults
 5. Gagnon K, Godbout R. Melatonin and Comorbidities in Children with Autism Spectrum Disorder. Current Developmental Disorders Reports. Maj 2018;(3):197–206. Tillgång: 20/3, 2024. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6096870/
 6. T. Gutiérrez Higueras, F. Calera Cortés, Muñoz A, S. Vicent Forés, Alonso. Attempted suicide by Melatonin overdose: Case report and literature review. European Psychiatry. 1/6, 2022;65(S1):S836–7. Tillgång: 20/3, 2024. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9567778/ 
 7. Melatonin Neurim. European Medicines Agency. 23/11, 2022. Tillgång: 20/3, 2024. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/melatonin-neurim
 8. Melatonin User Reviews & Ratings. Drugs.com. Tillgång: 20/3, 2024. https://www.drugs.com/comments/melatonin/ 
 9. Trazodone Pregnancy and Breastfeeding Warnings. Drugs.com. Tillgång: 20/3, 2024. https://www.drugs.com/pregnancy/trazodone.html 
 10. Li Y, Xu Z. Effects of Melatonin Supplementation on Insulin Levels and Insulin Resistance: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Hormone and Metabolic Research. 8/9, 2021;53(09):616–24. Tillgång: 20/3, 2024. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34496412/

Relaterade produkter