Saxenda receptfritt inköp

Saxenda

6 mg/ml, 1-5 penna/pennor

Online-tjänster

Introduktion och historia

Fetma, som kännetecknas av överdriven fettansamling på kroppen, medför betydande hälsorisker inklusive kroniska sjukdomar, försämrad livskvalitet och tidig död. Viktnedgång kan minska dessa problem. Även om livsstilsförändringar är grundläggande för viktkontroll, är de ofta otillräckliga för personer med svår fetma. I dessa fall är fetmakirurgi fortfarande den främsta effektiva behandlingen, men då den är inte allmänt tillgänglig eller lämplig skapas ett behandlingsglapp. Historiskt sett har läkemedel mot fetma haft problem med effekt och säkerhet. Nya vetenskapliga genombrott när det gäller att förstå tarmhormonernas roll i energi- och glukosbalansen har dock lett till utvecklingen av lovande, säkra fetmabehandlingar. Dessa nya läkemedel, som utnyttjar kroppens naturliga aptitkontrollmekanismer, har inneburit en ny era inom fetmabehandling.[1] Saxenda är ett av dem. Därför är läkemedlet ganska populärt och många människor försöker köpa det online.

Vad är Saxenda?

Läkemedlet är en injektionsvätska som innehåller den aktiva substansen liraglutid, och den fungerar främst för viktkontroll. Den imiterar tarmhormonet glukagonlik peptid-1 (GLP-1) som frigörs efter matintag, men genom att verka på aptitkontrollerande receptorer i hjärnan. Det kan hjälpa patienten att äta mindre och därmed nå en hälsosammare kroppsvikt.

Pris, kostnad

Läkemedlet saknar subvention, det vill säga patienten betalar hela kostnaden själv.[2] Emellertid är det inte det dyraste alternativet på medicin för viktnedgång. Patienten har dessutom alltid möjligheten att spara pengar genom att köpa stora paket med fem injektionspennor.

Köp

För att köpa Saxenda kan du välja produkten och sedan fylla i en hälsodeklaration online. Då påbörjas en medicinsk konsultation där en läkare kontrollerar och potentiellt godkänner din förfrågan. Vid godkännande skrivs ett recept ut till dig som levereras direkt till apoteket. Där förbereds läkemedlet innan det skickas hem till dig. Frakten tar vanligtvis bara en enstaka arbetsdag, och du får en spårningskod.

Inköp i andra länder

Det är fullt möjligt att införskaffa medicinen i flera länder utanför Sverige, såsom Norge, Danmark, Tyskland och Spanien. Dock rekommenderas det alltid att handla inom landet eller genom en auktoriserad apotekare.

Verkningsmekanism

Den primära verkningsmekanismen för GLP-1:s effekt på födointag, ämnesomsättning och viktminskning beror huvudsakligen på dess effekter på perifera (vagala) och centrala signalvägar samt aktivering av bakhjärna och hypotalamus.[3]

“Före- och efter”-resultat

Det finns mängder av patienthistorier och liknande som bevisar hur väl Saxenda fungerat. Studier visar att patienter som tagit läkemedlet minskat 7,5% i kroppsvikt under de första 40 veckorna av behandlingen, för att sedan behålla vikten.[5]

Dosering och användning

Läkemedlet ska injiceras vid samma tidpunkt dagligen, och då i låret, överarmen eller magen.[5] Dosen[4] inleds med 0,6 mg i minst en veckas tid, och ökar sedan stegvis med 0,6 mg varje vecka tills dess att dosen stannar vid 3,0 mg. Tabellen nedan illustrerar de vanligaste doseringsinstruktionerna:

VeckaDos per dag
10,6 mg
21,2 mg
31,8 mg
42,4 mg
53,0 mg

Alternativ

Vanliga alternativ till Saxenda är Victoza, Ozempic, Wegovy och framför allt Mysimba. Dock har de en rad skillnader som är bra att känna till.

Saxenda vs. Mysimba

Åtskiljande kriterierSaxendaMysimba
Aktiva substansLiraglutidNaltrexon och bupropion
VerkningsmekanismImiterar beteendet hos hormonet GLP-1 i kroppen, som ger en längre mättnadskänsla, vilket hjälper dig att äta mindre och gå ner i vikt  Det är inte helt förstått men det är välkänt att det kan minska känslan av njutning som kopplas till mat och önskan om att äta
AnvändningSubkutan injektionPiller för oralt bruk
Huvudsakliga varningarKan orsaka gastrointestinala bieffekter, i djurstudier har det upptäckts en potentiell koppling till sköldkörtelcancerKan ha en negativ effekt på psyket

Saxenda och alkohol

Det finns inga kända hälsorisker med att blanda läkemedlet och alkoholintag, men däremot finns risken att alkoholen förvärrar eventuella biverkningar. Alkoholhaltiga drycker är dessutom kaloririka och kan därför hämma läkemedlets effekt.

Biverkningar

Precis som andra läkemedel har Saxenda kända biverkningar som ibland kan drabba patienten. De vanligaste är förstoppning, illamående, diarré, kräkningar och huvudvärk, men även magproblem i olika format, halsbränna, muntorrhet, trötthet, förändrad smak, yrsel, sömnsvårigheter, gallsten, lågt blodsocker och hudutslag. Ovanliga, men allvarliga, biverkningar inkluderar uttorkning, inflammerad gallblåsa, snabbare puls, nedsatt njurfunktion, njursvikt, allergiska reaktioner och anafylaxi.[4]

Varning och försiktighet

Det är alltid klokt att tala med läkare innan du börjar behandlingen av läkemedel, och det gäller även här. På så vis kan du vara säker på att läkemedlet inte interagerar med andra läkemedel du tar, eller är olämpligt av andra anledningar. I detta fall är det framför allt andra injektionsläkemedel och läkemedel som innehåller GLP-1-receptoragonister som kan medföra risk. Du bör heller inte använda Saxenda om du har svår hjärtsvikt, njurproblem, leverproblem, mag- eller tarmproblem, sjukdom i bukspottkörteln, sjukdom i sköldkörteln, eller om du är över 75 år eller under 12 år gammal. Personer med diabetes bör inte heller använda läkemedlet som ersättning för insulin.[4]

Notera även att det finns faror med att köpa läkemedlet utan recept, då det finns många opålitliga försäljare på marknaden. Dessa kan skicka ut falska kopior av medicinen eller begå bedrägeri och inte skicka ut någonting alls. Lagliga försäljare begär alltid recept, och dessa kan likväl finnas i andra länder än Sverige, som exempelvis Danmark, Tyskland m.m. Sådana försäljare erbjuder även endast trygga betalningsmetoder.

Graviditet och amning

Ingen forskning har gjorts på Saxenda och graviditet eller amning, och därför är det oklart om läkemedlet förs över till fostret eller barnet. Avstå därmed behandling om du är eller planerar att bli gravid, eller ammar.[4]

Erfarenheter på forum och Flashback

Kundrecensioner och patienthistorier vittnar om att Saxenda är ett bra alternativ vid viktnedgång då det ger goda resultat snabbt. På forum som exempelvis Flashback skrivs det bland annat om fördelarna kring att läkemedlet är godkänt på den svenska marknaden och att det är så pass effektivt. Vissa är kritiska till priset, då det inte är subventionerat, medan andra bara är positivt inställda.

Vanliga frågor och svar

Det går att ta läkemedlet under långa perioder, så det finns ingen direkt begränsning. Ta injektionerna tills dess att du nått det resultat du är ute efter eller tills dess att din läkare säger något annat.

Avbryt endast behandlingen i samråd med din doktor, och inled den sedan igen som om det vore första gången. Du kan inte ta en paus på länge än någon enstaka dag (om du t. ex. glömt en dos).

Du kan välja tidpunkt själv, då det inte finns en rekommenderad sådan. Dock bör du sedan hålla dig till den tidpunkten så väl du kan.

Det går bra att byta injiceringstid från kvällen till morgonen, och tvärtom. I värsta fall ses det som en missad dos, vilket inte är några problem.

Ja, Saxenda har som syfte att bromsa eller motarbeta viktrelaterade följdsjukdomar såsom exempelvis prediabetes.[4]

Du uppnår bäst och snabbast resultat med läkemedlet om du samtidigt följer ett hälsosamt kostschema och motionerar på daglig basis. Med det sagt är det inte otillåtet att använda läkemedlet utan att träna, utan helt enkelt inte lika effektivt.

Nej, Saxenda och insulin är inte samma sak utan fyller olika funktioner.

En sällsynt bieffekt är allmän sjukdomskänsla[4], men i övrigt bör du inte bli sjuk av att behandlas med läkemedlet.

Alla legitimerade läkare och doktorer kan skriva ut läkemedlet om de bedömer att patienten behöver det. Besök en vårdcentral eller en onlineläkare och fråga om du är intresserad.

En lämplig underhållsdos för Saxenda är 3,0 mg, då lägre doser inte ger tillräckligt givande resultat, men det är bäst att börja med en lägre dos för att vänja kroppen vid läkemedlet.[4] Följ alltid din läkares anvisningar i första hand.

Båda läkemedlena har liraglutid som huvudsakliga ingrediens men Victoza ges i mindre dos till patienter med typ 2-diabetes, medan Saxenda ges i högre dos till patienter med ett BMI på minst 27.[2]

Nej, Saxenda finns bara som injektionsvätska. Andra alternativ på marknaden finns dock i tablettform, men dessa har andra aktiva ingredienser.

Om du drabbas av de värsta och mest sällsynta biverkningarna kan du hamna i risk för fara. Kontakta i så fall vårdpersonal direkt.

Anledningen till att illamående är en biverkning av läkemedlet är för att ingrediensen liraglutid fördröjer tömningen av magsäcken.[2]

Du kan uppleva värre biverkningar om du tar en alltför hög dos, och då främst illamående, kräkningar eller lågt blodsocker.[4] Men i övrigt bör inte en högre dos medföra svårare problem gällande biverkningar.

Det finns absolut risk för återfall när du slutar ta läkemedlet, och därför är det viktigt att du följer din läkares råd och både under och efter behandlingen ändrar livsstil för att bli hälsosammare. På så vis gör du en verklig förändring som håller livet ut.

Källor

  1. Firman C, Batterham RL. A new era in gut hormone-based pharmacotherapy for people with obesity. Proc Nutr Soc. September 2022;81(3):217-226. https://doi.org/10.1017/S0029665122002695
  2. Läkemedelsvärdering: Liraglutid (Saxenda) vid övervikt/fetma. Tillgång: 18/11, 2023. https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/endokrinasjukdomar/endokrinasjukdomar/lakemedelsvarderingliraglutidsaxendavidoverviktfetma.5.6081a39c160e9b3873110888.html
  3. Alruwaili H, Dehestani B, Le Roux CW. Clinical Impact of Liraglutide as a Treatment of Obesity. Clin Pharmacol. 11/3, 2021:13:53-60. https://doi.org/10.2147/cpaa.s276085
  4. Novo Nordisk. Saxenda. Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 6 mg/ml. FASS Vårdpersonal. Uppdaterad: Juli 2023. Tillgång: 21/11, 2023. https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20140128000026
  5. European Medicines Agency – Science Medicines Health. Saxenda (liraglutid). Augusti 2023. Tillgång: 22/11, 2023. https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/ozempic-epar-summary-public_sv.pdf