Ozempic receptfritt

Ozempic

Online-tjänster (Ozempic)

Online-tjänster (Saxenda)

Vad är Ozempic?

Detta läkemedel är indicerat för behandling av otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus typ II, som ett komplement till fysisk träning och lämplig kostplan. Det kan även skrivas ut till patienter med kraftig övervikt eller fetma, då det kan bidra till en enklare viktnedgång.

Ozempic tillverkas av det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk och har funnits på marknaden sedan 2012.[3]

Pris

Läkemedlet kan ha olika priser, men större förpackningar innebär ofta lägre priser i längden. Om du beställer via nätet blir det även sannolikt dyrare än i fysiska apotek. Dock sparar det både tid och kraft då du slipper lämna hemmet. Du får därtill en doktorskonsultation, utskrivet recept och snabb frakt på köpet.

Köp

När du ska införskaffa medicinen börjar du med att välja ut den. Fyll sedan en hälsodeklaration för att påbörja en medicinsk konsultation. Därefter kommer en doktor kontrollera din förfrågan och skriva ut ett recept när den godkänts, och då skickas receptet direkt till ett partnerapotek. Apoteket förbereder till sist medicinen och skickar den till dig med snabb leverans (vanligtvis kommer paketet fram redan nästa vardag, och en spårningskod ges till dig).

Tillgänglighet i andra länder

Du kan köpa Ozempic i flera länder, såsom Tyskland, Danmark, Norge och Spanien. Men det är alltid säkrast att beställa den lokalt i Sverige via en legitimerad apotekare.

Notera även ett varnande faktum:[1] i Europa har flera patienter lagts in på sjukhus efter att ha använt förfalskade versioner av Novo Nordisks diabetes- och fetmaläkemedel, Ozempic respektive Saxenda. Dessa incidenter, som rapporterats av tillsynsmyndigheter som exempelvis MHRA i Storbritannien och BASG i Österrike, omfattar biverkningar såsom lågt blodsocker och krampanfall. De förfalskade produkterna innehöll insulin istället för läkemedlens faktiska aktiva ingredienser, semaglutid och liraglutid. MHRA har beslagtagit hundratals falska Ozempic-pennor under 2023, och läkemedelsmyndigheterna betonar hälsoriskerna med att köpa sådana produkter utan recept från overifierade leverantörer.

ozempic utan recept

Verkningsmekanism och effekt

Semaglutid är den aktiva substansen i läkemedlet, och det är en GLP-1-receptoragonist. Det innebär att semaglutid fungerar som GLP-1 (som är ett hormon i tarmarna) genom att öka mängden insulin som frisätts när vi äter mat. Detta gör att blodsockret hålls under kontroll, på en lagom hög nivå.[7]

Viktnedgång, ett “off label” användningsområde

Anledningen till att semaglutid kan användas som redskap till en viktnedgång är för att det som konsekvens av verkningsmekanismen påverkar aptiten och därmed kroppsvikten.[3]

Mellan mars 2018 och februari 2023 ökade den totala sökvolymen (enligt Google Trends) för ”Ozempic” exponentiellt i USA.[2] Vi kan också notera att en liknande situation har ägt rum i andra länder, inklusive Sverige. Detta beror inte främst på dess användning inom diabetesbehandling utan snarare på allmänhetens ökande intresse för det, eftersom många människor ofta vill använda det off label (utanför dess egentliga användningsområde). Sociala medieplattformar som till exempel Tik-Tok spelade en viktig roll i fenomenet.

Hur man använder produkten

Den initiala dosen av Ozempic bör begränsas till 0,25 mg semaglutid, en gång i veckan. Denna mängd bör hållas och vara under observation under de första 4 veckorna av behandlingen. Därefter bör den ökas till 0,5 mg i veckan. När minst 4 veckor har gått efter den ökningen kan dosen trappas upp ytterligare, till 1 mg per vecka, för att förbättra den glykemiska kontrollen. Den sista dosökningen – till 2 mg per vecka – kan slutligen genomföras efter användning av Ozempic 1 mg i minst 4 veckor. Högre doser per vecka rekommenderas inte. Dessutom kan inte en så låg dos som 0,25 mg användas som underhållsdos.[3]

Alternativ

Det finns flera varianter på läkemedlet som också innehåller semaglutid, och dessa kan användas som alternativ till Ozempic. Ett exempel kan vara Rybelsus, vilket kommer i tablettform.

Ozempic vs. Rybelsus vs. Wegovy

Den största skillnaden mellan Ozempic och de övriga alternativen är att Ozempic incideras för diabetes typ II-patienter medan de andra är uttalade viktnedgångsläkemedel. Rybelsus finns inte heller tillgänglig på den svenska marknaden. Sedan är Wegovy en injektion som bör tas veckovis, precis som Ozempic, medan Rybelsus är ett dagligt piller.

Ozempic och alkohol

Flera studier har gjorts om Ozempic och dess påverkan på alkoholmissbrukare, och de visar att de alkoholberoende patienterna halverat sitt drickande. Därför kan man se en tydlig koppling mellan läkemedlet och suget på alkohol. Att kombinera substanserna verkar dock inte farligt, men bör ändå göras med största försiktighet.[6]

Biverkningar

Likt andra läkemedel har Ozempic flera biverkningar som är mer eller mindre vanligt förekommande. Några vanliga sådana är diarré, illamående och kräkningar. Några mindre vanliga är minskad aptit, yrsel, buksmärta, förstoppning, spänd buk, reflux och rapningar, flatulens, trötthet, ökad hjärtfrekvens, dysgeusi, och anafylaktisk reaktion.[3] Det finns även andra exempel som kan vara bra att känna till innan användning.

Varningar och försiktighet

Förutom biverkningarna kan det vara klokt att veta om andra varningar, och ta till särskilda försiktighetsåtgärder, vid första användningstillfället. Läkemedlet bör förslagsvis inte tas av patienter med typ I-diabetes mellitus eller som behandlas för diabetesketoacidos, eller av patienter med kronisk hjärtinsufficiens NYHA-klass IV. Om patienten behandlas med insulin mot diabetesretinopati bör också högsta försiktighet införlivas.[3] Läs på om läkemedlet och rådfråga din läkare om du är osäker på om det lämpar sig för dig eller inte.

Vanliga frågor och svar

De allra flesta patienthistorierna och recensionerna vittnar om att Ozempic ger utmärkta resultat vid exempelvis viktnedgång, och Flashback är inget undantag. Många prisar framför allt dess effektivitet och minimala hälsorisker. Emellertid anser många att läkemedlet är dyrt och att det borde reserveras för diabetespatienter i första hand, men den åsikten delas inte av alla.

Ja, en av bieffekterna av läkemedlet är trötthet. Dock är den ovanlig, så troligtvis blir du snarare piggare av användningen.[3]

Nej, det är inte lämpligt att ta medicinen mot den första typen av diabetes.

Det finns inga kliniska forskningsstudier som visar att menstruationen kan påverkas av behandlingen, men teoretiskt sätt skulle den kunna göra det.

Om du upplever att Ozempic inte funkar kan du behöva se över din kost och motion, då det är ett komplement till dessa vardagliga bestyr. En överdriven och ohälsosam konsumtion och för mycket stillasittande kan vara anledningen till att du inte ser några resultat.

Att använda dessa injektioner off label för snabb vikt- och fettförlust kan orsaka vad vissa kallar ”Ozempic-ansikte”.[4] Detta händer när du förlorar mycket fett från ditt ansikte väldigt snabbt. Som ett resultat kan ditt ansikte se smalare ut, men du kan också se fler rynkor och din hud kan hänga. Det är som när en ballong tappar luft och blir skrynklig – samma sak händer med din hud när den förlorar fett alltför snabbt.

Ozempic ger gastrointestinala biverkningar såsom diarré på grund av att semaglutid saktar ner magtömningen, vilket i sin tur leder till störningar i magtarmkanalen.[3]

Du kommer förmodligen känna att du har mer energi under behandlingstiden, då ett stabilt blodsocker, en hälsosam kroppsvikt och god hjärthälsa ger ett mer alert sinne.

Ja, läkemedlet är bevisat att sänka A1C avsevärt.

Nej, substanserna är inte samma sak. Ozempic sänker blodsockret om det är för högt och kan hjälpa kroppen att producera mer insulin, men har i övrigt inte samma egenskaper som insulin.

Illamående är en bieffekt av läkemedlet som konsekvens av att semaglutid saktar ner magtömningsprocessen.[3]

Vid injektionstillfället är det viktigt att injicera i magen, överarmen eller låret, och att gärna rotera mellan områdena. Om du önskar byta injeceringsdag under veckan kan du göra det så länge det gått minst tre dagar mellan tillfällena.[3]

En av de största fördelarna med läkemedlet är att det anses prisvärt i jämförelse med andra viktnedgångsmediciner, men däremot är många privatpersoner negativt inställda till priset och menar att en viktnedgång borde vara billigare.

Läkemedlet kan användas i långa perioder, tills dess att det inte längre behövs av patienten.

Det finns inga belägg för att injektionen ska ge bättre resultat om den tas en viss tid på dygnet, så tidpunkten är valfri.

En ökad dos kan innebära en ökad risk för biverkningar enligt forskning, men det gäller främst de vanligaste sådana. En överdos kan orsaka illamående, men inga värre komplikationer än så.

Det är inte rekommenderat att använda någon form av semaglutid under en graviditet eller vid amning, då det potentiellt kan påverka fostret eller barnet.[3]

Källor:

  1. Taylor P. Patients harmed by fake Ozempic, Saxenda pens. Securing industry. 1/11, 2023. Tillgång: 19/11, 2023. https://www.securingindustry.com/pharmaceuticals/patients-harmed-by-fake-ozempic-saxenda-pens/s40/a15745/
  2. Han SH, Safeek R, Ockerman K et al. Public Interest in the Off-Label Use of Glucagon-Like Peptide 1 Agonists (Ozempic) for Cosmetic Weight Loss: A Google Trends Analysis. Aesthet Surg J. 4/7, 2023: 211. https://doi.org/10.1093/asj/sjad211
  3. Novo Nordisk. Ozempic. Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 0,25 mg. FASS Vårdpersonal. Uppdaterad: 14/3, 2023. Tillgång: 19/11, 2023. https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20180613000018 
  4. Humphrey CD, Lawrence AC. Implications of Ozempic and Other Semaglutide Medications for Facial Plastic Surgeons. Facial Plast Surg. December 2023;39(6):719-721. https://doi.org/10.1055/a-2148-6321
  5. Helander I. App-läkare skriver ut läkemedel för viktnedgång – trots normal vikt. Läkartidningen. 17/1, 2023. Tillgång: 21/11, 2023. https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/01/app-lakare-skriver-ut-lakemedel-for-viktnedgang-trots-normalvikt/
  6. Jerlhag Holm E, Aranäs C, Lindström E. Halverat alkoholdrickande mot diabetesläkemedel. Göteborgs universitet. 7/6, 2023. Tillgång: 21/11, 2023. https://www.gu.se/nyheter/halverat-alkoholdrickande-med-diabeteslakemedel-0
  7. European Medicines Agency – Science Medicines Health. Ozempic – Semaglutid. 2018. Tillgång: 21/11, 2023. https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/ozempic-epar-summary-public_sv.pdf

Relaterade produkter