Köp Wegovy på apotek i Sverige

Wegovy

0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2,4 mg

Online-tjänster

Wegovy är ett nytt viktminskningsläkemedel som godkändes av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) 2022. Det är en semintensiv analog av hormonet GLP-1, som reglerar aptiten och påskyndar ämnesomsättningen. Wegovy kan hjälpa personer med övervikt eller fetma att gå ner 10-15 procent i kroppsvikt och förbättra sin hälsa.

Wegovy innehåller semaglutid, samma aktiva substans som i Ozempic, ett välkänt antidiabetiskt läkemedel.

Indikationer och kontraindikationer

Wegovy kan förskrivas till vuxna som är överviktiga eller har fetma. Men inte alla kan ta detta läkemedel eftersom det har strikt definierade indikationer och kontraindikationer.

Indikationer:

 • Ett kroppsmasseindex (BMI) på 27 kg/m2 eller högre, i närvaro av komorbiditeter som är förknippade med fetma, såsom typ 2-diabetes, högt blodtryck eller dyslipidemi;
 • Ett kroppsmasseindex (BMI) på 30 kg/m2 eller högre, oavsett förekomst av komorbiditet;
 • Ineffektivitet eller intolerans mot andra receptbelagda läkemedel för viktminskning (tilläggsindikation).

Kontraindikationer:

 • Allergi mot semaglutid eller andra komponenter i läkemedlet;
 • Graviditet och amning;
 • Sjukdomar i sköldkörteln;
 • Pankreassjukdomar, inklusive pankreatit, cystor, cancer eller typ 1-diabetes;
 • Förekomst av eller misstanke om maligna sköldkörteltumörer;
 • Under 12 års ålder.

Administreringssätt och dosering

Wegovy är en lösning för subkutan administrering, som tillhandahålls i injektionspennor. Läkemedlet ska administreras en gång i veckan när som helst på dagen, oberoende av födointag. Initialdosen är 0,25 mg per vecka, som gradvis ökas till 2,4 mg per vecka i 20 veckor (dvs. var fjärde vecka).

Den exakta behandlingsregimen ordineras av läkaren. Ibland kräver den justering. Allt beror på hur väl patienten tolererar behandlingen.

Biverkningar och försiktighetsåtgärder

Detta är ett receptbelagt läkemedel med en mycket potent aktiv ingrediens. Det kan orsaka biverkningar som du bör vara medveten om innan du påbörjar behandlingen. Du kan hitta mer information på FASS webbplats, samt vid din läkarkonsultation (inklusive en distanskonsultation på en onlineplattform).

Här är några av de vanligaste och allvarligaste symtomen som förknippas med semaglutid, och sätt att förebygga eller minska dem.

FrekventaLindriga (lokaliserade)Allvarliga och sällsynta
Illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, buksmärtor,[1] huvudvärk, magbesvär, yrsel, uppblåsthet, rapningar, gaser, gastrit, halsbränna, rinnande näsa, ont i halsen.Rodnad och smärta på injektionsstället.Lågt blodsocker (hypoglykemi)
Sätt att minska risken för att biverkningar uppträder
Det rekommenderas att börja med en låg dos och gradvis öka den, dricka tillräckligt med vatten och följa en hälsosam livsstil.Det rekommenderas att injektionsstället ändras varje gång läkemedlet injiceras och att det inte injiceras i områden där huden är skadad, förtjockad, blå eller ärrad.Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar dina blodsockernivåer, följer din kost- och behandlingsplan och alltid har med dig snabbsocker.

Om några biverkningar uppstår är det nödvändigt att konsultera en läkare för att justera behandlingsregimen. Ibland kan biverkningar vara ett tecken på individuell intolerans.

När Wegovy kommer att finnas tillgängligt i Sverige

Wegovy godkändes av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) i januari 2022 och fick godkännande för försäljning i Europeiska unionen i februari 2022. Det blev tillgängligt i Sverige mycket senare på grund av leveransproblem. Det finns nu tillgängligt för köp. Dröj dock inte, eftersom semaglutidinjektioner fortfarande ibland försvinner snabbt från lager på grund av hög efterfrågan.

Köp i Sverige

Om du vill köpa Wegovy i Sverige måste du ha ett recept från en läkare som kan förskriva läkemedlet till dig om du är medicinskt lämplig. Du kan få receptet från din läkare eller från en onlinekonsultation. För att göra detta måste du besöka den rekommenderade onlineplattformen och sedan göra en beställning.

Receptfritt läkemedel?

Det är inte möjligt att köpa Wegovy receptfritt, eftersom det endast ska användas under uppsikt av en läkare som kan bedöma alla risker och fördelar med viktminskningsarbetet och ordinera dig den lämpligaste dosen och behandlingsregimen. Om du inte har ett recept är den enda platsen där du kan göra din beställning en onlinehälsovårdsplattform. Ett vanligt apotek har nämligen inte läkare som tar emot besök och skriver ut recept. Men på en onlineplattform kan du få en konsultation på distans och beställa medicinen som ska levereras hem till dig direkt. Detta är möjligt eftersom onlineplattformen arbetar med läkare som är auktoriserade att utfärda recept, inklusive för behandling av fetma.

Ett högkostnadsskydd

Socialförsäkringen täcker sällan kostnaderna för behandling av fetma, men vi rekommenderar att du rådgör med din läkare om detta för att ta reda på vilka villkor och regler som gäller i ditt fall. Du kan få ersättning för hela eller delar av beloppet om du omfattas av det högkostnadsskydd som gäller i Sverige.

Pris

Wegovy är ett dyrt läkemedel. Din hälsa är dock mer värdefull än pengar. För att spara pengar kan du köpa en stor förpackning. Du bör också ta hänsyn till att det höga priset på onlineplattformen beror på att priset redan inkluderar kostnaden för läkarkonsultation och leverans. Du kommer därför inte att debiteras några extra avgifter. Samtidigt kan du förvänta dig att paketet med läkemedlet kommer fram till din dörr redan nästa arbetsdag.

Alternativ och jämförelse

Wegovy är inte det enda viktminskningsläkemedlet du kan köpa i Sverige. De mest diskuterade alternativen är Saxenda och Mounjaro.

ParameterWegovySaxendaMounjaro
Aktiv ingrediensSemaglutidLiraglutidTirzepatid
LäkemedelsklassGLP-1-receptoragonistGLP-1-receptoragonistDubbel agonist av GLP-1- och GIP-receptorer
AdministreringssättSubkutan injektionSubkutan injektionSubkutan injektion
AdministreringsfrekvensEn gång i veckanEn gång per dagEn gång i veckan
Maximal dos2,4 mg3,0 mg15 mg
Genomsnittlig viktminskning15% [2]8%21%
TillgänglighetTillgänglig på recept på apotekTillgänglig på recept på apotekÄnnu inte godkänt av EMA för behandling av fetma (det kommer att godkännas under ett annat varumärke – Zepbound)

Wegovy och Saxenda är mycket lika läkemedel från samma tillverkare (Novo Nordisk). De är några av de mest populära läkemedlen från klassen GLP-1-receptoragonister. Dessa läkemedel skiljer sig dock något åt i hur de administreras, dosering och effektivitet.

Wegovy är bekvämt att använda eftersom det administreras en gång i veckan och har få kontraindikationer och biverkningar som dessutom vanligtvis försvinner med tiden. Semaglutid är dock ingen mirakelkur, utan en hälsosam livsstil, inklusive rätt kost och motion, måste följas för bästa resultat. 

Saxenda administreras dagligen i stället för varje vecka och har en högre dos (3 mg jämfört med 2,4 mg). Saxenda har faktiskt samma indikationer, kontraindikationer och biverkningar. Men Wegovy tros vara en andra generationens GLP-1-receptoragonist, så biverkningarna är av mindre intensitet och svårighetsgrad.

Mounjaro är ett läkemedel med den aktiva substansen tirzepatid. Det är en dubbel agonist för GLP-1- och GIP-receptorer. Tillverkaren menar att detta läkemedel är en bättre behandling för typ 2-diabetes än semaglutid. Studier har också visat mycket höga viktminskningsegenskaper hos den aktiva ingrediensen. Mounjaro är dock fortfarande inte godkänt för behandling av fetma. Dess popularitet som viktminskningsprodukt beror snarare på ett missförstånd av indikationerna för användning av bloggare och vissa journalister.

Valet av ett viktminskningsläkemedel bör endast göras i samråd med en läkare, som kommer att kunna bedöma alla risker och fördelar och skriva ett recept för den lämpligaste medicinen.

Erfarenhet av användning

Wegovy har ett genomsnittligt betyg på 7+ av 10 på recensioner. Cirka ⅔ av patienterna rapporterar positiva erfarenheter av dess användning. Det finns en hel del som är besvikna över läkemedlet, men inte så mycket på grund av dess effektivitetsgrad utan snarare på grund av obehagliga biverkningar (främst illamående).

 • De flesta rapporterar att Wegovy hjälpte dem att gå ner i vikt, men de klagar också på biverkningar, särskilt illamående, kräkningar och diarré. Vissa människor säger också att medicinen slutade fungera med tiden.
 • Wegovy får höga poäng när det gäller effektivitet och användarvänlighet, men läkemedlet rankas något lägre när det gäller övergripande patientnöjdhet. Vanliga problem som tas upp i recensioner är oförmågan att köpa utan recept, illamående, diarré och förstoppning och håravfall.[3]

Vanliga frågor och svar

Wegovy är en lösning för subkutan injektion som finns i förfyllda sprutor eller injektionspennor om 1 ml vardera. Varje förpackning innehåller 4 sprutor eller injektionspennor (FlexTouch för Europa), vilket räcker för 4 veckors behandling. Förpackningen innehåller också en bruksanvisning som ska läsas noggrant innan läkemedlet används.

Trötthet är en av biverkningarna, särskilt i början av behandlingen eller när dosen ökas. Detta beror på att semaglutid påverkar blodsockernivåerna och ämnesomsättningen samt dämpar aptiten, vilket kan minska energin och humöret. Om tröttheten kvarstår eller förvärras bör medicinsk hjälp sökas.

Detta studeras aktivt, men hittills finns det inga bevis för att Wegovy orsakar cancer hos människor. Det är dock officiellt rekommenderat att inte påbörja behandlingen om du eller någon i din familj någonsin har haft medullär sköldkörtelcancer eller om du har multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN 2). Du bör också regelbundet låta din läkare kontrollera din sköldkörtel och berätta för din läkare om eventuella förändringar i din röst eller hals.

Läkemedlet i sig påverkar inte menstruationscykeln. Viktminskning kan dock påverka menstruationens regelbundenhet och intensitet. Vissa kvinnor kan märka att deras menstruationer blir rikligare, längre eller mer smärtsamma, medan andra kan märka att de blir mindre frekventa, kortare eller mindre rikliga. Försenad eller utebliven menstruation kan också förekomma. Om du märker några förändringar i din menstruation bör du kontakta din läkare.

Läkemedlets effektivitet beror på individuella faktorer: ålder, kön, genetik, metabolism, hälsotillstånd, medicinintag, mål, preferenser och efterlevnad av behandlingsrekommendationer. I vissa fall kanske Wegovy inte har den förväntade effekten eller också kan den sluta fungera över tid.[4] Om effekten minskar bör du kontakta din läkare för att justera dosen eller ordinera en annan behandling.

För bästa resultat av behandlingen rekommenderas att du följer en kost- och motionsplan som passar dig och ditt hälsotillstånd. Du bör sträva efter att konsumera färre kalorier än du förbränner och välja livsmedel som innehåller tillräckligt med protein, fett, kolhydrater, vitaminer, mineraler och vatten.[5] Om du är osäker på vilken diet och motion du ska välja, rådfråga din läkare eller en nutritionist.

Nej, det rekommenderas inte att ta Wegovy tillsammans med andra receptbelagda läkemedel för viktminskning, såsom Saxenda. Detta kan nämligen orsaka biverkningar, överskott eller brist på vissa ämnen i kroppen, störningar i vissa organ eller system eller minskad effektivitet av behandlingen. Om du tar andra läkemedel för viktminskning ska du sluta ta dem innan du påbörjar behandling med Wegovy samt be din läkare justera dosen eller förskriva ett annat läkemedel för viktminskning.

Nej, eftersom det kan vara farligt för dig och ditt barn. Om du redan tar Wegovy och får reda på att du är gravid ska du omedelbart sluta ta läkemedlet och kontakta din läkare.

Källor:

 1. Wharton S, Calanna S, Davies M, Dicker D, Goldman B, Lingvay I, et al. Gastrointestinal tolerability of once‐weekly semaglutide 2.4 mg in adults with overweight or obesity, and the relationship between gastrointestinal adverse events and weight loss. Diabetes, Obesity and Metabolism. 4/10, 2022: 94-105. Tillgång: 5/2, 2024. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9293236/
 2. Amaro A, Sugimoto D, Wharton S. Efficacy and safety of semaglutide for weight management: evidence from the STEP program. Postgraduate Medicine. 14/4, 2022: 5–17. Tillgång: 5/2, 2024. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00325481.2022.2147326
 3. Wilson C. Why is the Wegovy weight-loss treatment so hard to get hold of? New Scientist. 1/9, 2023: 17–7. Tillgång: 5/2, 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0262407923016779
 4. Ekenberg M. Swedish diabetes patients’ experiences of using GLP-1 receptor agonists (GLP-1 RAs) : A qualitative interview study. 2021. Tillgång: 5/2, 2024. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1528210/FULLTEXT01.pdf
 5. Hellström Per M, Lennernäs Hans. Magsäckens roll i fetma – orsakssambandet klarnar. Läkartidningen. 2021. Tillgång: 5/2, 2024. https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2021/12/magsackens-roll-i-fetma-orsakssambandet-klarnar/

Relaterade produkter